نویسنده = مشیری، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. حسابگری ذهنی: چالشی نو بر مدل‌های کلاسیک مدیریت مالی

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، پاییز 1388، صفحه 37-49

اسماعیل مشیری؛ آرزو جلیلی