نویسنده = پوریوسف، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. هزینه‌یابی نوین در کسب و کار

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، پاییز 1388، صفحه 9-23

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ اعظم پوریوسف