نویسنده = چهارمحالی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. استانداردهای حسابداری مبتنی بر قواعد و استفاده نامناسب از اصول حسابداری

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، زمستان 1388، صفحه 57-64

علی اکبر چهارمحالی؛ فرزاد ناظمی