نویسنده = علی حسینی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین اطلاعات نامتقارن و سیاست های تقسیم سود

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 57-65

دکتر حمید رضا وکیلی فرد؛ دکتر قدرت الله طالب نیا؛ مهدی علی حسینی