نویسنده = بهبهانی نیا، پریسا سادات
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مربوط بودن سود عملیاتی در مقایسه با سود غیرعملیاتی در بازار سرمایه ایران

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 35-44

دکترساسان مهرانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا