نویسنده = دهقان بنادکی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر سود مندی اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، بهار 1388، صفحه 73-81

دکترهاشم نیکومرام؛ دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ روح اله دهقان بنادکی