نویسنده = مشایخی، دکتر بیتا
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی روش های برآورد بهای تمام شده نرم افزار مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، بهار 1388، صفحه 1-15

دکترایرج نوروش؛ دکتر بیتا مشایخی؛ محمد نوری جاوید