نویسنده = بهری ثالث، جمال
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان و تبیین کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت جهت تعیین بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، بهار 1388، صفحه 17-36

دکترفریدون رهنمای رودپشتی؛ جمال بهری ثالث؛ عسگر پاک مرام