نویسنده = اوحدی، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. اثر مدت تصدی مدیرعامل بر رشد ارزش افزوده شرکت

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 1-11

شهناز علی نژاد؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون اوحدی