نویسنده = حقیقت، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل سمت عرضه بر اشاعه نوآوری های حسابداری مدیریت

دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 1-14

مصطفی ذوالقدر؛ حمید حقیقت؛ غلامرضا کردستانی