نویسنده = مرشدزاده، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. پایداری سود، شرایط اقتصادی و ارزش محتوایی اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 85-103

مهناز مرشدزاده؛ محمود قربانی؛ کیوان شعبانی