نویسنده = سروستانی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. اجتناب مالیاتی و نظریه نمایندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 34، پاییز 1396، صفحه 15-28

شکراله خواجوی؛ امیر سروستانی