نویسنده = صفری گرایلی، مهدی
تعداد مقالات: 4
1. نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 167-178

داود حسن پور؛ مهدی صفری گرایلی


3. کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها

دوره 10، شماره 32، بهار 1396، صفحه 59-70

مهدی صفری گرایلی؛ فربیا دهقان


4. تاثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت

دوره 9، شماره 31، زمستان 1395، صفحه 65-80

نیلوفر عابدی؛ مهدی صفری گرایلی