نویسنده = کاویان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی رشته حسابداری در ایران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 121-143

فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان