نویسنده = کرمی، شیما
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر آگاهی بخشی سودهای گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران

دوره 9، شماره 28، بهار 1395، صفحه 15-37

شیما کرمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا دیانتی دیلمی