نویسنده = پازوکی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. پاداش مدیریت و پایداری سود

دوره 8، شماره 24، بهار 1394، صفحه 61-71

هاشم نیکومرام؛ پریسا پازوکی