نویسنده = رجبی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر بهره وری و راهبرد رهبری هزینه و تمایز بر خطر ورشکستگی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 71-86

مجید عظیمی یانچشمه؛ مصطفی رجبی؛ زهره محمود دهنوی