نویسنده = حسینی، سیدحسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی و مولفه‌های رفتاری بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 55-72

سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی‌اکبر رضایی


2. تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 13-27

سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر رضایی