نویسنده = محمدیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مفهومی حسابداری شهروندی مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 97-106

شکراله خواجوی؛ محمد محمدیان