نویسنده = ملاسلطانی، جمال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه هوش عاطفی وهوش تحلیلی با عمکرد حسابرسان

دوره 9، شماره 28، بهار 1395، صفحه 39-52

زهره حاجیها؛ جمال ملاسلطانی