نویسنده = گودرزی، احمد
تعداد مقالات: 2
2. جایگاه حرفه حسابداری در اذهان عمومی بر اساس استعاره های موجود

دوره 8، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 113-130

احمد گودرزی؛ هدی همتی؛ مرضیه رفیعی شیشوان