نویسنده = عبدلی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر چسبندگی هزینه ها

دوره 9، شماره 29، تابستان 1395، صفحه 15-30

محمدرضا عبدلی؛ مرضیه غلامی