نویسنده = غلامی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر چسبندگی هزینه ها

دوره 9، شماره 29، تابستان 1395، صفحه 15-30

محمدرضا عبدلی؛ مرضیه غلامی