نویسنده = چناری، حسن
تعداد مقالات: 2
1. تبیین مفهومی هزینه‌یابی هدف مبتنی بر دیدگاه انتقادی

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 129-152

محمد نمازی؛ زهره حاجیها؛ حسن چناری


2. کیفیت افشا و پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری

دوره 9، شماره 31، زمستان 1395، صفحه 51-63

رویا دارابی؛ حسن چناری بوکت؛ مرجان محمودی خاتمی