نویسنده = اسلامی، کیمیا
تعداد مقالات: 1
1. حسابداری محیط زیست با تاکید بر مدیریت پسماندهای خشک شهری

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 21-38

رضوان حجازی؛ کیمیا اسلامی