نویسنده = درخشان، مژده
تعداد مقالات: 1
1. حسابداری هزینه یابی انرژی: رویکرد سنتی و جریان محور

دوره 8، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 1-20

زهرا دیانتی دیلمی؛ مژده درخشان