نویسنده = فرج زاده دهکردی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ترازنامه متورم و روش های جایگزین برای اجتناب از سودهای غیرمنتظره منفی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 57-70

حسن فرج زاده دهکردی؛ حسن همتی؛ هاله سنایی