نویسنده = خادمی، ساسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چسبندگی هزینه‌ها در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 67-86

مهدی بهار مقدم؛ ساسان خادمی