نویسنده = رحمانی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. تمرکز بر مشتری و عملکرد شرکت

دوره 9، شماره 31، زمستان 1395، صفحه 81-91

سمیه رحمانی؛ رضا غلامی جمکرانی