نویسنده = بنی طالبی دهکردی، بهاره
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه از طریق شبکه عصبی مصنوعی(ANN)

دوره 12، شماره 40، بهار 1398، صفحه 63-79

مجتبی تاراسی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ بهزاد زمانی