نویسنده = عابدی، نیلوفر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت

دوره 9، شماره 31، زمستان 1395، صفحه 65-80

نیلوفر عابدی؛ مهدی صفری گرایلی