نویسنده = شاه ویسی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و تأثیرآن بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

دوره 10، شماره 33، تابستان 1396، صفحه 89-108

سیداحمد موسوی؛ فرزین رضایی؛ فرهاد شاه ویسی