نویسنده = عباسی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر رکود تورمی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی

دوره 10، شماره 33، تابستان 1396، صفحه 123-138

فخرالدین محمدرضائی؛ خسرو منطقی؛ اسماعیل عباسی