نویسنده = ایزدی نیا، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت ها و چسبندگی هزینه‌ها

دوره 10، شماره 32، بهار 1396، صفحه 1-12

ناصر ایزدی نیا؛ مجید هاشمی دهچی