نویسنده = کردلوئی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اثر اطلاعاتی نقدشوندگی سهام بر سود تقسیمی

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 53-67

حمیدرضا کردلوئی؛ مهرنوش ابراهیمی