نویسنده = نیکومرام، هاشم
تعداد مقالات: 1
1. محافظه‌کاری اجتماعی و تمایل به مدیریت سود: یک رویکرد رفتاری

دوره 9، شماره 29، تابستان 1395، صفحه 31-39

منصور باقری؛ بهمن بنی‌مهد؛ هاشم نیکومرام