نویسنده = رضایی، فرزین
تعداد مقالات: 1
1. الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 1-21

حبیب امیربیکی لنگرودی؛ غلامرضا کردستانی؛ فرزین رضایی