نویسنده = نژادتولمی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. هستی‌شناسی حسابداری مدیریت در بستر پست‌مدرنیته ( اجراگری، کنشگر- شبکه و کاربردها)

دوره 9، شماره 29، تابستان 1395، صفحه 1-13

فریدون رهنمای رودپشتی؛ بابک نژادتولمی