نویسنده = شمس‌الدینی، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر منحنی یادگیری بر سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت عملگرا(PFABC)

دوره 9، شماره 29، تابستان 1395، صفحه 73-87

محمد نمازی؛ کاظم شمس‌الدینی