نویسنده = قادری، قدرت
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه رقابت در بازار محصول با مدیریت سود شرکت‌ها (شواهدی از اقلام تعهدی اختیاری)

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 15-26

جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک‌مرام؛ قدرت قادری