نویسنده = شاه مرادی، نسیم
تعداد مقالات: 1
1. مصورنمودن صورت‌های مالی و بهبود درک استفاده کنندگان از سرمایه فکری در شرکت‌ها

دوره 10، شماره 35، زمستان 1396، صفحه 1-13

نسیم شاه مرادی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون رهنمای رودپشتی