نویسنده = بنی مهد، بهمن
تعداد مقالات: 2
1. مصورنمودن صورت‌های مالی و بهبود درک استفاده کنندگان از سرمایه فکری در شرکت‌ها

دوره 10، شماره 35، زمستان 1396، صفحه 1-13

نسیم شاه مرادی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون رهنمای رودپشتی


2. بیش اعتمادی مدیر و بیش نمایی سود

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 55-65

سلاله نصیری پوردری؛ بهمن بنی مهد؛ حمید احمدزاده