نویسنده = امامی نائینی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بسط مدل های ارزشیابی اولسون و فلتهام و اولسون با استفاده از طبقه بندی چرخه عمر دیکینسون

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 39-53

محمدرضا امامی نائینی؛ فروغ رحیمی موگویی