نویسنده = نصیری پوردری، سلاله
تعداد مقالات: 1
1. بیش اعتمادی مدیر و بیش نمایی سود

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 55-65

سلاله نصیری پوردری؛ بهمن بنی مهد؛ حمید احمدزاده