نویسنده = برزگر، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین کاربرد ابزارهای پیشرفته حسابداری مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 87-96

زهرا دیانتی دیلمی؛ امیر علم بیگی؛ مرتضی برزگر