نویسنده = همایونی راد، راحله
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فناوری اطلاعات بر همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 97-113

فریدون رهنمای رودپشتی؛ راحله همایونی راد