نویسنده = پورعزت، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل درک ذهنی بودجه توسط مسئولان بودجه مستقر در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در ایران

دوره 10، شماره 35، زمستان 1396، صفحه 15-29

فرزانه جلالی علی آبادی؛ بیتا مشایخی؛ علی اصغر پورعزت؛ عزت‌اله عباسیان