نویسنده = ترابی، تقی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی ابعاد حاکمیت شرکتی بر رابطه مسئولیت اجتماعی و عدالت مالیاتی

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 27-46

عباس الهیاری؛ زهرا پورزمانی؛ تقی ترابی