نویسنده = محمدزاده سالطه، حیدر
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای تقویت ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 87-105

قادر داداش‌زاده؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی‌زاده