نویسنده = رضائی پیته نوئی، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت

دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 63-79

حسین فخاری؛ یاسر رضائی پیته نوئی